Onze disclaimer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id porttitor justo. Sed luctus sem eros, sed luctus quam tincidunt in. In id aliquam magna.

Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Brasserie Montfort is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waarnaar deze website verwijst. Brasserie Montfort vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website berusten bij Brasserie Montfort en Groot Bijstervelt B.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brasserie Montfort & Groot Bijstervelt B.V.

Brasserie Montfort & Groot Bijstervelt B.V. verwerkt geen persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de diensten die op de website van Landgoed Groot Bijstervelt worden aangeboden.